Od najmłodszych lat uczymy się określonych zachowań, zachowań nie tylko społecznych, ale przede wszystkim właściwych i dostosowanych do chwili, okazji i wymogów wynikających z funkcjonowania w społeczeństwie. Wspomniane zasady powstały na przestrzeni życia wielu pokoleń ludzi i są potrzebne do stabilnego i jak najmniej konfliktowego funkcjonowania w społeczeństwie. Jednakże rodzajów zasad mamy mnóstwo i czasami trudno się w nich odnaleźć.

Zawsze pamiętać musimy o właściwym zachowaniu się w najróżniejszych miejscach, także przy stole. Jadalniany savoir-vivre jest jednym z elementów tych właśnie zasad. Czymże w takim razie są jadalniane zasady savoir-vivre? Postarajmy się przybliżyć sobie znaczenie tego pojęcia i poznać zasady, jakie w tym miejscu obowiązują.

Jadalniany savoir-vivre, to nie tylko to jak mamy się zachowywać przy stole, w trakcie posiłku i po jego zakończeniu, są to także zasady określające wystrój i przygotowanie stołów i pomieszczeń, w których odbywać się mają jakiekolwiek spotkania towarzyskie. Każdy z tych elementów jest niezmiernie ważny, szczególnie w trakcie spotkań oficjalnych. Jednakże te o charakterze bardziej luźnym toczyć się powinny z ich uwzględnieniem.

Problemem jest nierzadko fakt, iż nie posiadamy globalnej wiedzy, niezbędnej do realizacji takiego przedsięwzięcia. Ale przecież nigdy nie jest za późno, aby zgłębić arkana tej wiedzy i wprowadzić ją w życie, także w zaciszu własnego domu, czyniąc tym samym nasze spotkanie bardziej eleganckim i wytwornym.