Zarezerwowane są dla tłumaczy przysięgłych. Taki rodzaj przekładów nazywany jest także tłumaczeniami uwierzytelnionymi bądź poświadczonymi. W ramach tego wykonywane są tłumaczenia między innymi umów, dokumentów firm i spółek, pism urzędowych, dokumentów urzędowych, korespondencji handlowych, dokumentów transportowych, certyfikatów, świadectw, dyplomów, dokumentów handlowych a także innych objętych poufnością. Przekłady tego typu są wyjątkowe. Każdy taki dokument, który zostanie przetłumaczony zawiera imię i nazwisko tłumacza, a także jego pieczęć.

Sam tłumacz musi mieć specjalne uprawnienia i być wpisany na aktualnej liście prowadzonej przez Ministra Sprawiedliwości. Tłumacz przysięgły jest zatem osobą zaufania publicznego, a zasady jakie go obowiązują zapisane są w specjalnym Kodeksie Tłumacza Przysięgłego. Przekłady mogą być zarówno pisemne jak i też ustne. Znane formy ustne tłumaczeń to: symultaniczne, konferencyjne, szeptane, rozmów handlowych,pozostałe przysięgłe ustne. Dochowanie tajemnicy to podstawa praca takiego translatora.

Oprócz tego musi mieć on perfekcyjnie opanowany język na który tłumaczy ale także odpowiednio umieć redagować i formułować pisma. Ponadto osoba pracująca na stanowisku tłumacza przysięgłego musi ewidencjonować każdy dokument jaki przetłumaczy, łącznie z każdym jego powielonym egzemplarzem w postaci kopii. Każde takie wykonane przez niego pismo musi być udokumentowane. Wszystko odbywa się w otoczeniu najwyższej poufności informacji. Tłumacze przysięgli bowiem objęci są tajemnicą zawodową i pod żadnym pozorem nie mogą ujawniać osobom postronnym tłumaczonych przez siebie treści.