Religia muzułmańska jest jedną z najszybciej rozwijających się religii świata. Ponieważ jej głównym obszarem występowania jest Bliski Wschód, bardzo często ludzie spoza środowiska nie znają praktycznie żadnych zwyczajów i tradycji związanych z kulturą muzułmańską. Warto poświęcić chwilę, aby dowiedzieć się czegoś nowego o tak interesującej religii, która z dnia na dzień powiększa swoje szeregi, a jej korzenie są młodsze od chrześcijaństwa zaledwie kilkaset lat. W języku arabskim słowo „islam” oznacza „poddanie się woli Boga”. Oczywiście, bóstwo muzułmanów różni się nieco od chrześcijańskiego lub judaistycznego wyobrażenia Stwórcy.

Warto jednak zauważyć, że w Biblii i w świętej księdze Islamu, Koranie, pojawiają się te same postacie. Jedną z najważniejszych jest Archanioł Gabriel, który w Nowym Testamencie zwiastował Najświętszej Marii Pannie narodziny Jezusa Chrystusa, a w Koranie z kolei objawił się Mahometowi i przekazał mu poszczególne wersety świętej księgi muzułmanów. W Islamie istnieje szereg obrzędów, które każdy przykładny muzułmanin bierze sobie bardzo głęboko do serca, a nieprzestrzeganie ich wiąże się jednocześnie z potępieniem w oczach Allaha. Pierwszym z nich (i jednocześnie jednym z najbardziej znanych na świecie) jest ramadan. Jest to dziewiąty miesiąc w kalendarzu muzułmańskim i dla wyznawców Mahometa miesiąc święty.

To właśnie wtedy Archanioł Gabriel miał objawić się Mahometowi. Podczas ramadanu muzułmanów obowiązuje szereg nakazów i zakazów. Nie mogą oni wtedy od świtu do zmierzchu jeść, pić, uprawiać seksu i palić tytoniu. Co ciekawe, muzułmanie muszą też podczas trwania tego miesiąca powstrzymywać się od kłamstw i wszelkich niegodnych czynności. Wyjątkowe traktowanie przysługuje matkom w ciąży bądź karmiącym oraz osobom chorym psychicznie i podróżnikom.

W trakcie normalnych dni islamscy wierni modlą się pięć razy dziennie, skierowani w stronę Mekki, czyli świętego miasta Islamu. Do tegoż miasta przynajmniej raz muszą się wybrać w czasie swojego życia. Jest też jedna z ciekawych zasad, która wpływa na świat finansowy krajów muzułmańskich – zakaz lichwy. Oznacza to, że ludzie nie mogą bogacić się poprzez pożyczanie pieniędzy innym osobom na procent. Banki islamskie działają na prawach szariatu, czyli prawa normującego życie każdego muzułmanina.

Łączy się to poniekąd z obowiązkiem udzielania jałmużny potrzebującym, do czego zobligowani są muzułmanie.